icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse: Husdyrbrug ved Ørsbjerg

Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til ”Emissionsorienteret produktionstilpasning” på husdyrbruget Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup.

Der er meddelt tilladelse til produktion af smågrise og slagtesvin svarende til 240,39 DE. Tilladelse med bilag kan ses via nedenstående links.

Afgørelse efter § 30 - Emissionsorienteret produktionstilpasning

Anmeldelse emisionsorienteret produktionstilpasning §30, Stadsbjergvej 14

Anlægstegning Stadsbjergvej 14

Skema 102157

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: