icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse: Husdyrbrug - Stærmosevej 172

5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt tilladelse til ”Skift mellem dyretyper” til husdyrbruget Stærmosevej 172, 5690 Tommerup.

Der er meddelt tilladelse til en produktion på 161 DE bestående af 34.465 smågrise/år (7-30 kg) og 500 polte/år (30-80 kg). Tilladelse med bilag kan ses via nedenstående links.

Afgørelse efter § 29, skift mellem dyretype

Afgørelse efter § 30 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Stærmosevej 172

Anmeldeskema § 29 - skift mellem dyretyper

Husdyrgodkendelse.dk - Skema 89750

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som tilgås via www.NMKN.dk

Offentliggjort den 22. juni 2017

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: