icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse Husdyrbrug Orte Byvej 18, 5560 Aarup

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Krongård, Orte Byvej 18, 5560 Aarup.

Der er meddelt tilladelse til et produktionsareal på 2.539 m2 til dyretypen malkekøer, kvier, stude og kalve (under 6 mdr.). Hele miljøtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 16 b m. BAT Miljøtilladelse, Orte Byvej 18, 5560 Aarup

Ansøgningsskema nr. 202552 Version 2

Dokumentation for produktionsarealet Orte Byvej 18

Suppelerende oplysninger ansøgning om miljøtilladelse, Orte Byvej 18

Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Landbrug, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest 16. august 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har