icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse Husdyrbrug Langstedvej 57, 5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Langstedvej 57, 5690 Tommerup.

Der er meddelt tilladelse til et produktionsareal på 3.215 m2 med dyretyperne søer og smågrise. Hele miljøtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 16b Miljøtilladelse, Langstedvej 57, 5690 Tommerup

Ansøgning om miljømiljøtilladelse efter § 16b

Ansøgningsskema nr. 205843

Dokumentation for produktionsareal

Rettelsesblad til beskrivelse af gyllekøling

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Offentliggjort den 17. oktober 2018

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest onsdag den 14. november 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har