icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse: Husdyrbrug i Saltofte

Saltoftevej 47, Saltofte, 5610 Assens

Der er meddelt tilladelse til en ændret produktion fra søer og smågrise til slagtesvin, der efter gennemførelsen sammen med den eksisterende og tilladte slagtesvineproduktion svarer til en reduktion i antal dyreenheder fra 249,6 DE til 180,4 DE. Tilladelse med bilag kan ses via nedenstående links.

Afgørelse - anmeldelse om skift mellem dyretyper

Redegørelse til ansøgning

Skema 203579

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest tirsdag den 10. juli 2018.

Offentliggjort den 11. juni 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har