icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse Husdyrbrug Egerupvej 8, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Egerupgård, Egerupvej 8, 5610 Assens.

Der er meddelt godkendelse til et produktionsareal på 1.395 m2 med dyretypen søer. Hele miljøtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 16b Miljøtilladelse, Egerupgård, Egerupvej 8, 5610 Assens

Ansøgning om miljøtilladelse efter § 16 b

Retlig lovliggørelse af staldindrettet container

Dokumentation for produktionsareal

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 8. november 2018.

Offentliggjort den 11. oktober 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har