icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse Husdyrbrug Brunsegyden 5, 5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Brunsegyden 5, 5690 Tommerup.

Der er meddelt tilladelse til et produktionsareal på 978 m2 og dyretypen alle kvæg (flexgruppe). Hele miljøtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 16b Miljøtilladelse Brunsegyden 5, 5690 Tommerup

Ansøgning om miljøtilladelse efter § 16b

Ansøgningsskema nr. 204963

Dokumentation for produktionsarealet

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest tirsdag den 20. november 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har