icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse Husdyrbrug, Baunevej 22, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Baunevej 22, 5610 Assens.

Der er meddelt tilladelse til et eksisterende produktionsareal på 766 m2 med dyretypen smågrise. Der sker ingen ændringer med husdyrbruget. Hele miljøtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 16 b Miljøtilladelse, Baunevej 22, 5610 Assens (smågrise, 766 kvm.)

Miljøansøgning §16 b Baunevej 22, 5610 Assens

Ansøgningskema nr.  207100

Dokumentation for produktionsarealer Baunevej 22, 5610 Assens

Situationsplan Baunevej 22, 5610 Assens

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest fredag den 5. april 2019.

Offentliggjort den 8. marts 2019

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har