Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Information om Corona/Covid-19
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse til Tommerup Jagtforenings Flugtskydebane

Maevej 30, 5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse til et forøget antal skydninger på skydebanen på Maevej 30. Der er ved udvidelsen af skydetiderne lavet ekstra støjdæmpning i form af skydehuse og forlænget støjvold.

Miljøgodkendelse

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Har du spørgsmål til miljøgodkendelsen kan du kontakte Dorthe Toft, Miljø og Natur på 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest tirsdag d. 13. marts 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: