Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Information om Corona/Covid-19
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse til husdyrbrug på Langstedvej 57, 5690 Tommerup

ved Verninge

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Langstedvej 57, 5690 Tommerup.

Der er meddelt godkendelse til 420 årssøer, 15.000 smågrise, 250 polte og 1.000 slagtesvin svarende til 208,6 dyreenheder (DE).

Hele miljøgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 11 stk 2 miljøgodkendelse, årssøer, smågrise og slagtesvin (208,61 DE)

Ansøgningsskema

Miljøansøgning

Opbevaringskapacitet

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jakob Soelberg, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. En evt. klage skal indgives via digital selvbetjening til Assens Kommune. Klagen skal være indgivet senest onsdag den 23. maj 2018.

Offentliggjort den 25. april 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: