icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse til husdyrbrug på Gamtoftevej 54, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt 2. tillæg til miljøgodkendelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Gamtoftevej 54, 5610 Assens.

Der er meddelt godkendelse til 1.000 årssøer, 33.250 smågrise og 400 polte svarende til 397,63 dyreenheder (DE).

Hele miljøgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 12 stk 3 tillæg til miljøgodkendelse (nr. 2 tillæg) årssøer, smågrise og slagtesvin (397,63 DE)

Ansøgning om gyllebeholder

Ansøgningsskema

Miljøgodkendelse 5. november 2015

Tekstbilag til ansøgningen

Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse


Har du spørgsmål, kan du kontakte Jakob Soelberg, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. En evt. klage skal indgives via digital selvbetjening til Assens Kommune. Klagen skal være indgivet senest onsdag den 13. juni 2018.

Offentliggjort den 16. maj 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: