icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse og VVM-afgørelse - Kobbervænget 8, 5492 Vissenbjerg

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse og afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport, til nedbrydningsfirmaet K. Grave Kristensen på Kobbervænget 8, 5492 Vissenbjerg.

Miljøgodkendelse og VVM-afgørelse med bilag kan ses herunder

Miljøgodkendelse

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 VVM screeningsskema

Bilag 3  Støjberegning og redegørelse

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage skal indsendes via klageportalen. Se klagevejledning i afgørelsen. Klagefristen er 4 uger – indtil d. 25. juli 2019.

Spørgsmål vedrørende sagen kan sendes til industri@assens.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har