icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse og VVM-afgørelse af støjvold med lettere forurenet jord, Nøddehaven, Haarby

Assens kommune, Miljø og Natur, har truffet afgørelse om miljøgodkendelse til Assens Kommune, Trafik og Ejendomme, vedr. Nøddehaven, matr. nr. 2ev Haarby By, til etablering af en støjvold indeholdende lettere forurenet jord.

Assens Kommune har meddelt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse og har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en støjvold, indeholdende lettere forurenet jord, til afskærmning af støj fra Faaborg mod den kommende boligområde Nøddehaven, 5683 Haarby.

Du kan læse mere på nedenstående links:

Afgørelsen offentliggøres d. 12. juli 2022. Afgørelsen kan påklages.

 

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk (eller via www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klagen skal være indgivet senest den 9. august 2022.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.