icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse og VVM-afgørelse af jordvold med lettere forurenet jord, Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Assens kommune, Miljø og Natur, har truffet afgørelse om miljøgodkendelse til Skallebøllecentret, Tommerupvej 38, 5492 Vissenbjerg, matr.nr. 25k Magtenbølle By, Vissenbjerg til etablering af en afskærmningsvold indeholdende lettere forurenet jord.

Assens Kommune har meddelt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse og har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en jordvold, indeholdende lettere forurenet jord, til afskærmning af omgivelserne i forbindelse med etablering af en bueskydningsbane.

Afgørelsen offentliggøres d. 17. marts 2023. Afgørelsen kan påklages.

 

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk (eller via www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klagen skal være indgivet senest den 14. april 2023.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger