icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til biogasanlæg

Karlemosevej 3, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til biogasanlæg på Karlemosevej 3, 5620 Glamsbjerg.

Du kan se hele tilladelsen her på nedenstående links.

Miljøgodkendelse

Bilag 1 Tegninger og bygningsoversigt

Bilag 2 Oplysninger til miljøansøgning

Bilag 3 Oversigt over biomasser og transport

Bilag 4 OML-udskrift

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås via www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest d. 28. juni 2018.

Spørgsmål til sagen kan sendes til industri@assens.dk

Offentliggjort den 30. maj 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har