icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse, Nycoat Fyn ApS

Industrivej 5, 5560 Aarup

Assens kommune har truffet afgørelse om miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til Nycoat Fyn ApS, Industrivej 5, 5560 Aarup

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til en udvidelse af den eksisterende produktion i form af overfladebehandling af metaller.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Afgørelsen offentliggøres i dag d. 8. august 2018. Afgørelsen kan påklages.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Klagen skal være indgivet senest den 5. september 2018.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har