icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse husdyrbrug ved Vissenbjerg

Søndersøvej 106, 5492 Vissenbjerg

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget på ejendommen Søndersøvej 106, 5492 Vissenbjerg.

Der er meddelt godkendelse til 350 årssøer og 33.800 smågrise svarende til 249,49 DE.

Hele miljøgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 11 stk 2 miljøgodkendelse, årssøer og smågrise (249,49 DE)

Miljøansøgning 2. version

Anlægstegning

Skema 101732 V-2 bilag

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jakob Soelberg, Miljø og Natur på tlf. 6474 7511 eller landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. En evt. klage skal indgives via digital selvbetjening til Assens Kommune. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 22. november 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har