Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse: Husdyrbrug ved Trunderup

Brusbjergvej 6, 5683 Haarby

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Brusbjergvej 6, 5683 Haarby.

Der meddeles godkendelse til 185 årskøer (tung race), 180 årskøer (jersey), 40 årsopdræt (0-6 mdr.) (tung race), 40 årsopdræt (0-6 mdr.) (jersey), 145 årsopdræt (6-24 mdr.) (tung race), 140 årsopdræt (6-24 mdr.) (jersey) og 100 tyrekalve (40-65 kg) (tung race) svarende til 615,38 dyreenheder (DE). Hele miljøgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 12 stk 2 miljøgodkendelse, kvæg (615,38 DE)

Ansøgningsskema nr. 98398

Miljøansøgning

Ændring til miljøansøgning

Anlægsoversigt

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jakob Soelberg, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller landbrug@assens.dk

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. En evt. klage skal indgives via digital selvbetjening til Assens Kommune. Klagen skal være indgivet senest mandag den 9. april 2018.