icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse: Husdyrbrug ved Bukkerup

Assens Kommune har meddelt tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen til husdyrbruget Bogensevej 30, Bukkerup, 5620 Glamsbjerg.

Der er meddelt tillæg til miljøgodkendelsen fra september 2010 til en produktion på 340 DE bestående af 24.000 smågrise (7,0-31 kg) og 8.400 slagtesvin (31-110 kg). Godkendelse med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Natur- og

Miljøklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk

Afgørelse, tillæg nr.1 til miljøgodkendelse
Ansøgning 
Skema 91532
Oversigt over anlægget
Miljøgodkendelse 8.september 2010