icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse Husdyrbrug Langegyde 16, 5631 Ebberup

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Langegyde 16, 5631 Ebberup.

Der er meddelt godkendelse til et produktionsareal på 4.900 m2 fordelt på dyretyperne søer (3.135 m2), smågrise (1.700 m2) og slagtesvin/polte (65 m2). Hele miljøgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 16a, stk. 2 Miljøgodkendelse, Langegyde 16, 5631 Ebberup

Ansøgningsskema nr. 201978

Kort over ventilationsafkast, Langegyde 16

Miljøkonsekvensrapport, Langegyde 16

Dokumentation for produktionsarealet 

Situationsplan, Langegyde 16

Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Landbrug, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 16. august 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har