icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse Husdyrbrug Ladegårde Byvej 10, 5560 Aarup

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Ladegårde Byvej 10, 5560 Aarup, samt et barmarksprojekt på en nærliggende mark.

Der er meddelt godkendelse til en ændring af den eksisterende ægproduktion fra burhønseæg til skrabeæg, hvor det samlede produktionsareal er på 5.335 m2. Samtidigt er der meddelt miljøgodkendelse til etablering af et barmarksprojekt til økologisk ægproduktion på en nærliggende mark, hvor produktionsareal bliver på 5.100 m2. Der er samlet set giver godkendelse til et produktionsareal på 10.435 m2.

Hele miljøgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 16 a Miljøgodkendelse, Ladegårde Byvej 10, 5560 Aarup

Miljøkonsekvensrapport, Ladegårde Byvej 10, 5560 Aarup

Bilag til Miljøkonsekvensrapporten

Ansøgningsskema nr. 203559

Staldtegninger

Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Landbrug, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Offentliggjort den 9. maj 2019

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 6. juni 2019.”

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har