icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse Husdyrbrug Jarlebjerggyden 22, 5560 Aarup

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Vedagergård, Jarlebjerggyden 22, 5560 Aarup.

Der er meddelt godkendelse til et produktionsareal på i alt 5.060 m2 med dyretypen malkekøer med opdræt. Hele miljøgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 16a Miljøgodkendelse, Vedagergård, Jarlebjerggyden 22, 5560 Aarup

Ansøgning om miljøgodkendelse efter § 16a

Ansøgningsskema nr. 206421

Miljøkonsekvensrapport

Oversigt over staldanlæg

Plantegning kostald 2017

Udsprinkling af ensilagesaft og restvand

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest tirsdag den 2. oktober 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har