icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse husdyrbrug Hesselbjergvej 18, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Hesselbjergvej 18, 5620 Glamsbjerg.

Der er meddelt godkendelse til et produktionsareal på 4.237 m2 til slagtesvin. Der bygges en ny stald parallelt med den eksisterende i forbindelse med udvidelsen.

Hele miljøgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 16 a Miljøgodkendelse, Hesselbjergvej 18, 5620 Glamsbjerg - IE-brug, slagtesvin

Ansøgning om § 16a, stk. 2 miljøgodkendelse

Ansøgningsskema nr. 210636

Scenarieberegning skema nr. 214780. Hesselbjergvej 18 uden udvidelse

Staldtegninger

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Offentliggjort den 12. maj 2020

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest tirsdag den 9. juni 2020.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger