icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse Husdyrbrug, Hellen 8, 5683 Haarby

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget på landbrugsejendommen Hellen 8, 5683 Haarby.

Der er meddelt godkendelse til et produktionsareal på 3.775 m2 primært med søer. Udvidelsen skal ske ved at forlænge den eksisterende sostald med 500 m2 mod nord. Hele miljøgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 16 a miljøgodkendelse, Hellen 8, 5683 Haarby

Ansøgningsskema nr. 205404 (version 2)

Miljøkonsekvensrapport Hellen 8, 5683 Haarby

Kort - produktionsareal i stald 2

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest tirsdag den 9. april 2019.

Offentliggjort den 12. marts 2019

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har