icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse Husdyrbrug Assensvej 41, 5560 Aarup

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse til husdyrbruget på landbrugsejendommen Gaunbygård, Assensvej 41, 5560 Aarup.

Der er meddelt godkendelse til et produktionsareal på 8.100 m2 primært med dyretypen slagtesvin. Det er det eksisterende produktionsareal der er givet miljøgodkendelse til pga. ny lovgivning, og der sker derfor ingen bygningsmæssige ændringer med det godkendte. Hele miljøgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 16a, stk. 2 Miljøgodkendelse, Gaunbygård, Assensvej 41, 5560 Aarup

Ansøgninsskema 205578 - version 2

Dokumentation for produktionsareal, Assensvej 41 (5560)

Miljøansøgning Miljøkonsekvensrap Vision 2

Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Landbrug, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest onsdag den 15. august 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har