icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse Assens Affald og Genbrug

Assens kommune har truffet afgørelse om midlertidig miljøgodkendelse til Assens Affald og Genbrug A/S, Torø Huse Vej 15, 5610 Assens

Assens kommune har truffet afgørelse om midlertidig miljøgodkendelse til Assens Affald og Genbrug A/S, Torø Huse Vej 15, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt tillægsgodkendelse til midlertidig oplag af kompost.

Du finder miljøgodkendelsen her

Afgørelserne om miljøgodkendelse kan påklages.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Klagen skal være indgivet senest den 22. maj 2019.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har.