icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse af produktionsudvidelse og ny klokkeovn - Strøjer Tegl A/S

Assens kommune har truffet afgørelse om miljøgodkendelse af produktionsudvidelse på det eksisterende produktionsapparat og til etableringen af en ny klokkeovn hos Strøjer Tegl A/S, Bogyden 12, 5610 Assens. Samtidig er virksomhedens eksisterende miljøgodkendelser sammenskrevet i dette dokument.

Du kan læse hele afgørelse her

Sådan klager du

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra du har modtaget dette brev. Det betyder at, klagefristen udløber den 21. september 2020 kl. 23.59. Du skal klage skriftligt direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet og du vil blive opkrævet et gebyr. Klagevejledning og gebyrstørrelse findes i miljøgodkendelsen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Britta Tinghus, Miljø og Natur, Industri på tlf. 64 74 75 11 eller mail industri@assens.dk.

Offentliggjort den 24. august 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger