icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Med Vilje og Hjerte – Assens Kommunes Vision 2030 i høring

Et flertal i Assens Kommunes Byråd havde her til aften masser af både vilje og hjerte til at sende udkastet til kommunens nye Vision 2030 i høring. Udkastet er i høring i otte uger fra den 20. december til og med den 15. februar 2019.

”Jeg vil i den forbindelse gerne takke de mange borgere, der allerede har givet deres mening til kende i forhold til, hvor vores kommune skal bevæge sig hen de næste 12 år. Borgerne er kommet med mange gode input til det udkast, vi nu sender i høring. Både på de borgermøder, vi holdt i efteråret, og via kommunens facebookside og hjemmeside,” siger borgmester Søren Steen Andersen.

Han pointerer, at Byrådet med Visionen sætter det lange lys på i forhold til kommunens udvikling de næste år. Visionen er Byrådets ambition for, hvordan Assens Kommune ser ud anno 2030. Med vilje og hjerte sætter dermed rammene og er en rettesnor for den måde, politikerne kommer til at prioritere på.

Med vilje og hjerte er inddelt i fem prioriterede områder:

  • Det gode liv skaber vi sammen
  • Vores børn og unge lykkes
  • Drømmeboliger for alle
  • Flere jobs og kvalificeret arbejdskraft
  • Vi passer godt på vores natur og miljø

Udviklingen skabes sammen med borgerne

Ifølge Søren Steen Andersen er det naturligvis vigtigt for Byrådet, at den nødvendige udvikling i Assens Kommune skabes sammen med borgere, frivillige, erhvervslivet m.v.

”Kun på den måde, når vi Visionens mål, som bl.a. handler om at styrke og udvikle vores fællesskaber og sundhed, skabe flere jobs, sikre at boligdrømmen kan udleves samt ikke mindst at skabe attraktive naturområder. Jeg vil derfor opfordre alle interesserede til at komme med input i høringsperioden, hvis man synes, at der er noget, der mangler i udkastet,” siger Søren Steen Andersen.

Byrådet inviterer desuden til fællesspisning den 24. januar, hvor man som borger får lejlighed til at tale med politikerne om Visionen.

Sådan sender du høringssvar

Høringsudkastet sendes torsdag den 20 december til alle høringsberettede parter, ligesom der kan afgives høringssvar fra torsdag kl. 12.00 på www.assens.dk/vision2030.

Udkastet til Visionen kan læses  www.assens.dk/vision2030.

Vision 2030 forventes endelig vedtaget på byrådsmødet den 27. marts 2019.

Yderligere oplysninger

Borgmester Søren Steen Andersen, tlf. 64 74 73 72 / 29 37 90 65.