icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Lundager Skov, Brahesborgvej 17-19, 5610 Assens - Godkendelse af 4 reguleringsprojekter af dræn

Assens Kommune har meddelt godkendelse til 4 separate reguleringsprojekter af dræn i Lundager Skov.

Du kan se de 4 godkendelserne herunder:

Offentliggjort 2. august 2022

Klagevejledning

Fristen for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarenævnet er 4 uger fra offentliggørelsen.

Klagen skal sendes digitalt til Miljø- og Fødevarenævnet.

Hvis du vil indgive en klage som borger, skal du klage via www.borger.dk og som virksomhed via www.virk.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger