icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Lokalplan nr. 5.2-7 - Erhverv ved Springenbjergvej, Flemløse

Lokalplan 5.2-7 Erhverv ved Springenbjergvej, Flemløse er den 8. november 2022 endeligt vedtaget i Miljø, Teknik og Planudvalget.

Lokalplanen kan ses her

Den endelige vedtagelse af lokalplanen kan påklages

Klagefristen er 4 uger fra den dag offentliggørelsen er offentlig bekendtgjort, den 9. november 2022

Eventuelle klager skal indgives via klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger