icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Lokalplan nr. 5.2-3 og kommuneplantillæg nr. 2 for et område til erhvervsformål ved Toftegårdsvej og Åbanken i Glamsbjerg

Forslag til lokalplan 5.2-3 for et erhvervsområde ved Toftegårdsvej og Åbanken i Glamsbjerg, samt kommuneplantillæg nr. 2.

Lokalplanen har til formål at muliggøre en udvidelse af eksisterende erhvervsvirksomhed på Toftegårdsvej i Glamsbjerg

 

Du kan se forslaget til lokalplan her

Du kan se forslaget til kommuneplantillæg her


Forslag til lokalplan nr. 5.2-3 og kommuneplantillæg nr. 2 er sendt i offentlig høring fra den 28. juni 2018 til den 23. august 2018.

Miljøvurdering

Forslagene er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
Denne beslutning kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt bekendtgjort.

Du kan se miljøscreeningen her

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har