icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Lokalplan 5.2-6 for et boligområde ved Dærupvej i Glamsbjerg og Kommuneplantillæg nr. 2 for kommuneplanramme 5.2.B.23 Dærupvej, begge med tilhørende screeninger

Formålet med lokalplanen er at sikre det planmæssige grundlag for, at opføre et boligområde ved Dærupvej i Glamsbjerg.

Boligområdet skal blandt andet danne rammer for boliger, som giver fortrinsret til studerende og lærlinge. Dette kan medvirke til, at det i højere grad bliver mere attraktivt at søge lærepladser i nærområdets virksomheder, og de unge efterfølgende bliver i kommunen med hensyn til bosætning og job.

Du kan se planenerne her:

Kommuneplantillæg nr. 2 skal muliggøre opførelsen af et boligområde ved Dærupvej i Glamsbjerg.

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 2 er godkendt til offentliggørelse på byrådets møde den 2. marts 2022

Du kan se planenerne her:

Planen er offentliggjort på www.plandata.dk den 10. marts 2022.

Planerne er i offentlig høring fra den 10. marts til 7. april 2022.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger