icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Lokalplan 4.2-7 Løgismosestrand Camping og mindre sommerhusområde

Lokalplan 4.2-7 Løgismosestrand Camping og mindre sommerhusområde er endeligt vedtaget på Miljø, teknik og Plan den 2. marts 2021.

Du kan se lokalplanen her

Den endelig vedtagelse kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag offentliggørelsen er offentlig bekendtgjort, den 12 marts 2021.

Eventuelle klager skal indgives via klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger