icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Lokalplan 2.2-6 udlægger Grøftebjergvej 20 til tæt-lav byggeri

Interesseret bygherre ønsker at opføre 34 boliger på ejendommen, hvorfor det er nødvendigt at aflyse den gældende lokalplan for ejendommen og vedtage en ny.
Lokalplan 2.2-6 fastsætter desuden bestemmelser, der skal fremme bebyggelsens placering i landskabet, vejudlæg, grønne områder og regnvandsbassin.

Du kan se lokalplanen her

Miljøvurdering

Forslaget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
Denne beslutning kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt bekendtgjort.

Du kan se miljøscreeningen her

Offentliggjort den 15. august 2019

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har