icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Lokalplan 2.2-5 Genbrugsplads ved Kelstrupvej i Vissenbjerg - vedtaget

Lokalplan 2.2-5 Genbrugsplads ved Kelstrupvej i Vissenbjerg er endeligt vedtaget af Miljø, Teknik og Plan den 4. maj 2021.

Du kan se lokalplanen her

Den endelige vedtagelse kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag lokalplanen er offentlig bekendtgjort. Datoen for offentliggørelsen er den 7. maj 2021.

Eventuelle klager skal indgives via klageportalen til planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger