icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Lokalplan 2.2-15 for en idrætshal ved ved Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter Vissenbjerg

er den 7. februar 2023 endelig vedtaget i Miljø, Teknik og Planudvalget

Den endelige vedtagelse af lokalplanen kan påklages

Klagefristen er 4 uger fra den dag offentliggørelsen er offentlig bekendtgjort, den 22. februar 2023

Eventuelle klager skal indgives via klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger