icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Lokalplan 2.2-14 for et boligområde ved Magtenbøllevej i Skalbjerg og Kommuneplantillæg nr. 13 for kommuneplanramme 2.2.B.E8

Formålet med lokalplanen er at sikre det planmæssige grundlag for, at opføre et boligområde ved Magtenbøllevej i Skalbjerg.

Den naturskønne beliggenhed ud til åbne marker i Skalbjerg danner rammerne for lokalplanområdet, hvor der skal opføres fritliggende boliger i et sammenhængende grønt landskab. Det er intentionen at området skal give mulighed for nye boformer med vægt på fællesskab, bæredygtighed og biodiversitet.

 

Kommuneplantillæg nr. 13 skal muliggøre opførelsen af boligområdet ved Magtenbøllevej i Skalbjerg.

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 13 er godkendt til offentliggørelse på byrådets møde den 31. august 2022.

 

Planen er offentliggjort på www.plandata.dk den 23. september 2022.

Planerne er i offentlig høring fra den 23. september til 21. oktober 2022.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger