icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Lokalplan 2.2-14 for et boligområde ved Magtenbøllevej i Skalbjerg er endeligt vedtaget på Byrådets møde den 1. marts 2023

Lokalplan 2.2-14 for et boligområde ved Magtenbøllevej i Skalbjerg er endeligt vedtaget på Byrådets møde den 1. marts 2023

Lokalplanen kan ses her

Den endelige vedtagelse af lokalplanen kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag offentliggørelsen er offentlig bekendtgjort, den 6. marts 2023 på plandata.dk.

Eventuelle klager skal indgives via klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger