icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Lokalplan 2.1-5 Bakkehusene i Aarup

Endelig vedtagelse af Lokalplan 2.1-5 Bakkehusene i Aarup

Lokalplan 2.1-5 er endeligt vedtaget på byrådets møde den 29. april 2020.

Du kan se Lokalplan 2.1-5 her

Den sammenfattende redegørelse og kommentarer til høringssvarene, kan du se her

Den endelige vedtagelse kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort den 25. maj 2020. Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger