icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Lokalplan 2.1-3 udlægger arealet øst for Solbakken

til boligformål i form af tæt-lav boligbyggeri.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser, der skal fremme bebyggelsens placering i landskabet, vejudlæg, grønne områder og regnvandsbassin.

Du kan se lokalplanen her

Miljøvurdering

Forslaget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
Denne beslutning kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt bekendtgjort.

Du kan se miljøscreeningen her

Offentliggjort den 9. april 2019

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har