icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Lokalplan 2.1-3 er er vedtaget endeligt

af Miljø, Teknik og Plan den 13. august 2019

Planen offentliggøres på plandata.dk den 14. august 2019.

Lokalplan nr. 2.1-3 er udarbejdet , for at muliggøre opførelsen af tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanens formål er således at muliggøre opførelse af tæt-lav bebyggelse på arealet øst for Solbakken i Aarup.

Du kan se Lokalplan 2.1-3 her

Den endelige vedtagelse af planen kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt bekendtgjort. Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan findes på hjemmesiden: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har