icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Lokalplan 1.3-3 Erhvervsområde Rybergsvej, Ebberup

er den 6. september 2022 endeligt vedtaget i Miljø, Teknik og Planudvalget

Lokalplanen kan ses her

Den endelige vedtagelse af lokalplanen kan påklages

Klagefristen er 4 uger fra den dag offentliggørelsen er offentlig bekendtgjort, den 20. september 2022

Eventuelle klager skal indgives via klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger