icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til udvidelse af vandhul, Sædholmvej 4, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af et vandhul på ejendommen matrikel nr. 17c Ørsted By, Ørsted, beliggende Sædholmvej 4, 5620 Glamsbjerg.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 30. juni 2022 – Klagefrist udløber den 28. juli 2022.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger