icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig

Turupvej 11, 5610 Assens

Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig på ejendommen matr. nr. 13b, Gamtofte By, Gamtofte, beliggende Turupvej 11, 5610 Assens.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 17. marts 2017 – Klagefrist udløber den 14. april 2017.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: