icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bassin

Assens Kommune har givet § 3-dispensation og landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bassin til forsinkelse af vejvand på matrikel nr. 15ag, Verninge By, Verninge.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 9. november 2017

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: