icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til tilbygning til eksisterende lade - Hjerupvej 5, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til tilbygning til eksisterende lade på ejendommen matr. nr. 11a, Hjærup By, Kerte, beliggende Hjerupvej 5, 5560 Aarup.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 19. august 2020

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger