icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til shelter og multtoilet ved Strandby

Assens Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af shelter og multtoilet på matrikel nr. 11f Strandby By, Haarby. Det er kommunens vurdering, at shelteren og multtoilettet er indpasset i landskabet, og at de ikke vil have væsentlig betydning for landskabet. Afgørelsen er truffet jf. planlovens § 35.

Du kan se hele tilladelsen her

Offentliggjort den 31. august 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger