icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af

lagerhal beliggende Magtenbøllevej 140, 5492 Vissenbjerg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af lagerhal på ejendommen matr. nr. 16a, Skallebølle By, Vissenbjerg, beliggende Magtenbøllevej 140, 5490 Vissenbjerg.

Du kan se hele afgørelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 21. december 2017 

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: