icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af udhus beliggende

Skovsbovej 46, 5690 Tommerup

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af udhus på ejendommen matr. nr. 1b, Skovsbo, Verninge, beliggende Skovsbovej 46, 5690 Tommerup.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 2. november 2017

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: