icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af tørreskur, Krengerupvej 96, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af tørreskur på ejendommen matr. nr. 1a, Krengerup Hgd., Ørsted, beliggende Krengerupvej 96, 5620 Glamsbjerg.

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 26. maj 2023 – Klagefrist udløber den 23. juni 2023.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger